Print

Kulskruvar precision med kulkedja SBK

Kulskruv SBK från THK har kulkedja, optimal kulretur, stora stigningar och kompakt mutter. Tillsammans ger detta att den klarar väldigt höga linjära hastigheter. Finns i noggrannhetsklasserna C0-C5 och med olika spel, från förspänd till G3.

Download

Fördelar och jämförelser (SV) kulskruv med "kulkedja" finns här: THK Kulskruv Kulkedja WebFlyer SKS Sweden 103 r0.pdf

Katalog (EN) finns här: 504E_15_BallScrew.pdf

Utdrag ur katalog med bara kulskruvar med "kulkedja" finns här: THK Kulskruv SBN HBN SBK SDA SBKH SKS Sweden 507E.pdf