Print

Tillbehör kulskruvar


Finns avstrykare W, smörjmodul QZ och olika skydd (bälgar, teleskopskydd mm) som tillval till THKs
kulskruvar. Även lagerbockar anpassade för THKs
kulskruvar.

Download

Katalog (EN) finns här: 504E_15_BallScrew.pdf

Utdrag ur katalog med tillbehör kulskruvar finns här: THK Kulskruv Tillbehör SKS Sweden 507E.pdf

Utdrag ur katalog med stödlager / lagerbockar finns här: THK Kulskruv Stödlager Lagerbockar SKS Sweden 507E.pdf