SKS Sweden

Nu lägger vi 2012 bakom oss

Vi vill tacka våra kunder, såväl gamla trogna som nytillkomna, för 2012. Netto-omsättningen blev ca 40 milj SEK (-ca 5% jämfört med 2011) och resultatet före skatt blev ca 0,9 milj SEK.

Nu ser vi fram mot ett spännande 2013!