Skenstyrningar med kulkedja

Vår leverantör THK var banbrytande när man var först i världen med kulkedjetekniken. Kulkedjan ger lägre ljudnivå, längre livslängd, mindre förslitning, mindre partikelbildning och stabilare drift. Skenstyrningar från THK med kulkedja är nästan alltid den bästa lösningen och THKs kulkedja är inte jämförbar med andra kulkedjor då den är konstruerad på ett annat sätt. Om er maskin behöver en uppgradering i hastighet och livslängd med lägre ljudnivå är kulkedjetekniken det självklara valet. Som tillval finns olika typer av ytbehandling, t ex för applikation i korrosiv miljö.

Snabbväljare:
Allround för lika stora laster i alla riktningar: SHS
Allround för horisontella applikationer: SSR
För väldigt krävande applikationer med lika stora laster i alla riktningar: SVS alternativt SRG (med rullkedja)
För väldigt krävande horisontella applikationer: SVR
Miniatyr: SRS
Som ensam skena: SHW
Miniatyr med extrem noggrannhet och korta slaglängder: EPF