Print

Frekvensomriktare med återkoppling, ACT


En full serie av flexibla vektor-reglerade tysktillverkade frekvensomriktare från Bonfiglioli Vectron som är mångsidiga och lätta att använda. Innehåller kontrollfunktioner från enkel hastighetsreglering till högdynamiska applikationer.
Finns i skyddsklass IP20.

Se dokument under download nedan för att se vad vi lagerför.

Download

Vad vi lagerför: SKS_Sweden_107_r1 slutkorr NY.pdf

Katalog (EN) finns här: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT r00_0.pdf

Manual (EN) finns här: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual VEC211_r4.pdf

Manual brief (EN) finns här: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual Brief VEC210_r1.pdf

Quick Start Guide finns här: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Quick Start Guide VEC370_r2.pdf

Manualer olika applikationer:
Krandrift: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual Applikation krandrift VEC216_r0.pdf
Elektrisk växel: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual Applikation Electronic Gear VEC215_r2.pdf

Manualer kommunikation: 
Profibus DP: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual Profibus DP VEC228_r1.pdf
CANopen: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual CAN Open VEC227_r1.pdf
RS232, RS485: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual RS232 485 VEC229_r4.pdf
RS232 RS485 Modbus: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual RS232 485 Modbus VEC383_r2.pdf
Systembus: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual SystemBUS VEC226_r2.pdf
KeyPad KP500, CMK: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual KP CMK VEC214_r0.pdf
Teleservice: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual teleservice VEC250_r1.pdf

Manualer expansionsmoduler:
Encoder ENC-1: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM ENC_01 VEC220_r1.pdf
Encoder ENC-2: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM ENC_02 VEC221_r1.pdf
Encoder ENC-3: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM ENC_03 VEC222_r1.pdf
Encoder ENC-4: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM ENC_04 VEC223_r1.pdf
Encoder ENC-5: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM ENC_05 VEC332_r2.pdf
I/O-1: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM IO_01 VEC217_r1.pdf
I/O-2: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM IO_02 VEC218_r1.pdf
I/O-3: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM IO_03 VEC219_r1.pdf
I/O-4: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM IO_04 VEC344_r1.pdf
Resolver RES-01: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM RES_01 VEC224_r2.pdf
Resolver RES-02: Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual EM RES_02 VEC225_r2.pdf

Manualer montering:
Kylplatta "Cold Plate": Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual Cold Plate VEC213_r2.pdf
"Genomgående kylfläns": Bonfiglioli Frekvensomriktare ACT Manual Feed_through Mounting VEC356_r4.pdf

PC-mjukvara finns att ladda ner här under "Download files" (öppnas i nytt fönster): V-Plus och andra