Print

Kryssrullager


Kryssrullager används i applikationer som kräver hög svängnoggrannhet, stabilitet och klarar hög last i alla riktningar. THK har olika typer av kryssrullager samtliga av högsta kvalitet.

RU som har integrerad inre/yttre ring. Fungerar med innerringsrotation och ytterringsrotation.

RB som används när rotationsnoggrannheten hos innerringen är viktig.

RA som är en kompakt version av RB med extremt tunn yttre och inre ring.

RE som används när rotationsnoggrannheten hos ytteringen är viktig.

Download

Katalog (EN) finns här: 504E_18_CrossRollerRing.pdf

Utdrag ur katalog med dimensionsritningar finns här: THK Kryssrullager RU RB RE RA SKS Sweden 507E.pdf