Print

Skenstyrning med rullkedja, SRG/SRN/SRWFör väldigt tunga applikationer kan skenstyrning med rullar användas. Rullarna ger högre stabilitet och möjlighet till högre belastning jämfört med kulor. SRG har global standarddimension och finns i skenlängder upp till 7 m. Finns även variant med lägre tyngdpunkt, SRN och variant med extra bred skena SRW.

Download

Fördelar och jämförelser (SV) skenstyrning med rullkedja finns här: THK Skenstyrning Rullkedja WebFlyer SKS Sweden 102 r0.pdf

Komplett katalog skenstyrningar (EN) finns här: THK Skenstyrning 509-1E_01_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara SRG finns här:THK Skenstyrning SRG 509-1E_a396_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara SRN finns här: THK Skenstyrning SRN 509-1E_a416_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara SRW finns här: THK Skenstyrning SRW 509-1E_a426_www.pdf

Snabbväljare (EN) THKs skenstyrningar finns här: THK Skenstyrning Snabbvaljare 509-1E_a028_www.pdf

Monteringsanvisningar (EN) finns här: THK Skenstyrning Monteringsanvisning 509-1E_b089_www.pdf

Konstruktionsanvisning för monteringsytan (EN) finns här: THK Skenstyrning Anvisning monteringsyta 509-1E_a441_www.pdf

Vagntyper SRG

Vagntyper SRN

Vagntyper SRW