Print

Skenstyrning med kulkedja, SVS/SVRMycket kompakt och stabil skenstyrning med kulkedja. Används i väldigt krävande applikationer, t ex verktygsmaskiner. Skillnaden mellan SVS och SVR är att SVR är mer lämpad för horisontella applikationer med högre radiell last. Längsta möjliga skenlängd är 7 m. För krävande applikationer finns även nyheten SPS/SPR.

Download

Fördelar och jämförelser (SV) skenstyrning med kulkedja finns här: THK Skenstyrning Kulkedja WebFlyer SKS Sweden 101 r0.pdf

Mått och bärighetstal THK SVR vagn C/LC finns här:THK SVR vagn C LC SKS Sweden 20150428.pdf

Mått och bärighetstal THK SVR vagn R/LR finns här:THK SVR vagn R LR SKS Sweden 20150428.pdf

Mått och bärighetstal THK SVS vagn C/LC finns här: THK SVS vagn C LC SKS Sweden 20150428.pdf

Mått och bärighetstal THK SVS vagn R/LR finns här:THK SVS vagn R LR SKS Sweden 20150428.pdf

Komplett katalog skenstyrningar (EN) finns här: THK Skenstyrning 509-1E_01_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara SVS och SVR finns här: THK Skenstyrning SVR_SVS 509-1E_a116_www.pdf THK Skenstyrning SHS 509-1E_a092_www.pdf

Snabbväljare (EN) THKs skenstyrningar finns här: THK Skenstyrning Snabbvaljare 509-1E_a028_www.pdf

Monteringsanvisningar (EN) finns här: THK Skenstyrning Monteringsanvisning 509-1E_b089_www.pdf

Konstruktionsanvisning för monteringsytan (EN) finns här: THK Skenstyrning Anvisning monteringsyta 509-1E_a441_www.pdf

Vagntyper SVS

Vagntyper SVR