Print

Skenstyrning med kulkedja, SHSAllround skenstyrning för generella applikationer som behöver fördelarna med kulkedje-tekniken. Längsta möjliga skenlängd är 7 m. Skenan finns även utan genomgående hål för montering ”underifrån”.

Se dokument under download nedan för att se vad vi lagerför.

Download

Fördelar och jämförelser (SV) skenstyrning med kulkedja finns här: THK Skenstyrning Kulkedja WebFlyer SKS Sweden 101 r0.pdf

Mått och bärighetstal THK SHS vagn C/LC finns här:THK SHS vagn C LC SKS Sweden 20141117.pdf

Mått och bärighetstal THK SHS vagn V/LV finns här:THK SHS vagn V LV SKS Sweden 20141117.pdf

Mått och bärighetstal THK SHS vagn R/LR finns här:THK SHS vagn R LR SKS Sweden 20141117.pdf

Komplett katalog skenstyrningar (EN) finns här: THK Skenstyrning 509-1E_01_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara SHS finns här: THK Skenstyrning SHS 509-1E_a092_www.pdf

Snabbväljare (EN) finns här: THK Skenstyrning Snabbvaljare 509-1E_a028_www.pdf

Monteringsanvisningar (EN) finns här: THK Skenstyrning Monteringsanvisning 509-1E_b089_www.pdf

Konstruktionsanvisning för monteringsytan (EN) finns här: THK Skenstyrning Anvisning monteringsyta 509-1E_a441_www.pdf

Vagntyper

SHS Vagn C. Med fläns och 4 gängade hål för universell montering

Mått och bärighetstal finns här: THK SHS vagn C LC SKS Sweden 20141117.pdf
__________________________________________
SHS Vagn LC. Lång med fläns och 4 gängade hål för universell montering

Mått och bärighetstal finns här: THK SHS vagn C LC SKS Sweden 20141117.pdf
__________________________________________
SHS Vagn V. Smal låg vagn med 4 gängade hål.

Mått och bärighetstal finns här: THK SHS vagn V LV SKS Sweden 20141117.pdf
_________________________________________
SHS Vagn LV. Lång smal låg vagn med 4 gängade hål.

Mått och bärighetstal finns här: THK SHS vagn V LV SKS Sweden 20141117.pdf
_________________________________________
SHS Vagn R. Smal vagn med 4 gängade hål. Samma höjdmått som HSR R.

Mått och bärighetstal finns här: THK SHS vagn R LR SKS Sweden 20141117.pdf
_________________________________________
SHS Vagn LR. Smal lång vagn med 4 gängade hål. Samma höjdmått som HSR LR.

Mått och bärighetstal finns här: THK SHS vagn R LR SKS Sweden 20141117.pdf

CAD

Hör av er om ni önskar CAD-fil på vagn(ar) monterade på önskad färdig skenlängd så fixar vi det.

Här finns möjlighet för nedladdning av STEP-fil på vagn monterad på kortaste standard-skena:

SHS15 vagn C: SHS15C1SS_160L.stp
SHS15 vagn LC: SHS15LC1SS_160L.stp
SHS15 vagn V: SHS15V1SS_160L.stp
SHS15 vagn LV: SHS15LV1SS_160L.stp
SHS15 vagn R: SHS15R1SS_160L.stp

SHS20 vagn C: SHS20C1SS_220L.stp
SHS20 vagn LC: SHS20LC1SS_220L.stp
SHS20 vagn V: SHS20V1SS_220L.stp
SHS20 vagn LV: SHS20LV1SS_220L.stp


SHS25 vagn C: SHS25C1SS_220L.stp
SHS25 vagn LC: SHS25LC1SS_220L.stp
SHS25 vagn V: SHS25V1SS_220L.stp
SHS25 vagn LV: SHS25LV1SS_220L.stp
SHS25 vagn R: SHS25R1SS_220L.stp
SHS25 vagn LR: SHS25LR1SS_220L.stp

SHS30 vagn C: SHS30C1SS_280L.stp
SHS30 vagn LC: SHS30LC1SS_280L.stp
SHS30 vagn V: SHS30V1SS_280L.stp
SHS30 vagn LV: SHS30LV1SS_280L.stp
SHS30 vagn R: SHS30R1SS_280L.stp
SHS30 vagn LR: SHS30LR1SS_280L.stp

SHS35 vagn C: SHS35C1SS_280L.stp
SHS35 vagn LC: SHS35LC1SS_280L.stp
SHS35 vagn V:  SHS35V1SS_280L.stp
SHS35 vagn LV: SHS35LV1SS_280L.stp
SHS35 vagn R: SHS35R1SS_280L.stp
SHS35 vagn LR: SHS35LR1SS_280L.stp

SHS45 vagn C: SHS45C1SS_570L.stp
SHS45 vagn LC: SHS45LC1SS_570L.stp
SHS45 vagn V: SHS45V1SS_570L.stp
SHS45 vagn LV: SHS45LV1SS-570L.stp
SHS45 vagn R: SHS45R1SS_570L.stp
SHS45 vagn LR: SHS45LR1SS_570L.stp

SHS55 vagn C: SHS55C1SS_780L.stp
SHS55 vagn LC: SHS55LC1SS_780L.stp
SHS55 vagn V: SHS55V1SS_780L.stp
SHS55 vagn LV:  SHS55LV1SS_780L.stp
SHS55 vagn R: SHS55R1SS_780L.stp
SHS55 vagn LR: SHS55LR1SS_780L.stp

SHS65 vagn C: SHS65C1SS_1270L.stp
SHS65 vagn LC: SHS65LC1SS_1270L.stp
SHS65 vagn V:  SHS65V1SS_1270L.stp
SHS65 vagn LV:  SHS65LV1SS_1270L.stp