Print

Säkerhetskoppling DSR DSS


Säkerhetskoppling DSR arbetar enligt principen med rullar och rullsäten med automatisk återinkoppling efter överlast. Återinkopplingen sker som standard efter 360˚ men kan även fås med återinkoppling vid andra vinklar. Kan användas antingen med parallella axlar (med integrerat kedje- eller remhjul) eller med ”axlar i linje” (med integrerad axelkoppling).

Finns olika varianter:
»  Olika urkopplingsmoment för med- och moturs rotation.
»  ”Synkroniserad återkoppling” när man vill komma tillbaka exakt till urkopplingsläget.
»  En som har ett mindre restmoment efter urkoppling, t ex för vertikal last där man inte vill att lasten sjunker vid urkoppling.

Finns även med kulor och heter då DSS.

Se dokument under download nedan för att se vad vi lagerför. 

Typ

 Överlast-vridmomentet* (Nm)

 Min-Max axelhål (mm)

 0.56

 2,5-75

 -20

 1.90

 20-265

 -28

 2.110

 19-620

 -40

 3.130

 50-900

 20-50

 4.160

 150-1800

 25-58

 5.194

 360-2800

 28-68

 6.240

 1600-8000

 50-90

 7.280

 2000-12000

 50-120

*Ställs in på önskat värde inom intervallet