Print

Säkerhetskoppling DSMSäkerhetskoppling DSM är vår senaste säkerhetskoppling. Den arbetar enligt principen med kulor/ kulsäten och har fri rotation efter urkoppling. Detta är bra när man vill skydda det som drivs från hastig återkoppling, t ex vid högt tröghetsmoment. Återkopplingen sker manuellt.

Kan användas antingen med parallella axlar (med integrerat kedje- eller remhjul) eller med ”axlar i linje” (med integrerad axelkoppling).

 Typ  Överlast-vridmomentet* (Nm)  Max axelhål (mm)
 0  200-2400  90
 1  325-4200  110
 2  700-9000  140
*Ställs in på önskat värde inom intervallet