Axelkopplingar Säkerhetskopplingar

Vår leverantör ComInTec från Italien är specialister på axelkopplingar och säkerhetskopplingar och här visar vi bara delar av deras breda program. Stora möjligheter till kundanpassning.

Säkerhetskoppling, ibland kallad momentbegränsare eller överlastkoppling, är en relativt liten investering som höjer säkerhetsnivån på maskiner och maskinkomponenter. En mekanisk säkerhetskoppling agerar ofta snabbare än motsvarande säkerhet i maskinens elektronik, t ex i frekvensomriktare eller PLC, och den bidrar till att maskinen kan uppfylla säkerhetsdirektivet EN ISO 13489-1. Överlastmomentet är steglöst valbart och är enkelt att ställa in. Samtliga säkerhetskopplingar som visas här kan levereras med en elektromekanisk brytare eller en lägesgivare (induktiv givare) så att maskinen kan skicka en signal när överlastmomentet har uppnåtts.

ComInTec tillverkar också enklare säkerhetskopplingar där ett rem- eller kedjehjul är monterat mellan 2 friktions-skivor och börjar slira vid ett förinställt vridmoment. Men de tillverkar också mer avancerade säkerhetskopplingar, t ex en pneumatisk variant där överlastmomentet kan ställas steglöst (från t ex ett PLC-system) med hjälp av lufttryck. Finns som integrerat tillval till både axelkopplingar och säkerhetskopplingar.