Print

Nidec (Leroy-Somer) standard 3-fasmotorer IE2 IE3 IE4


IMfinity är Nidecs (Leroy-Somer) standard asynkronmotorer IE3 och IE4 med många möjliga tillval. Kan levereras i ATEX-utförande, för höga temperaturer, vattenkylda mm. Effekt från 0,06 till 1800 kW.

Aluminium:
Skyddsklass IP55. Imfinity i Aluminium kan även levereras med likströmsbroms i energiklass IE3, 2-och 4-poliga från 0,75 till 15 kW och 6-poliga från 0,75 till 7,5 kW.

Gjutjärn:
Skyddsklass IP55. Imfinity i Gjutjärn finns också i energiklass IE4 från 75 kW.

Med broms ("Bromsmotor IE3")
2- och 4-poliga: 0,75-15 kW 
6-poliga: 0,75-7,5 kW 

2-POLIGA

Aluminium

Gjutjärn

 Effekt
 (kW)

 Energi-
klass

 LSES80L  FLSES80L  0,75  IE3
 LSES80LG  FLSES80LG  1,1  IE3
 LSES90SL  FLSES90SL  1,5  IE3
 LSES 90L  1,8  IE3
 LSES90LU  FLSES90LU  2,2  IE3
 LSES100L FLSES100L  3  IE3
 LSES100LG  3,7  IE3
 LSES112MG FLSES112MG  4  IE3
 LSES132S FLSES132SM  5,5  IE3
 LSES132SM FLSES132SM  7,5  IE3
 LSES132M FLSES132M  9  IE3
 LSES160MP FLSES160M  11  IE3
 LSES160M FLSES160M  15  IE3
 LSES160L FLSES160LUR  18,5  IE3
 LSES180MR FLSES180MUR  22  IE3
 LSES200LR FLSES200LU  30  IE3
 LSES200L FLSES200LU  37  IE3
 LSES225MR FLSES225MR  45  IE3
 LSES250MZ FLSES250M  55  IE3
 LSES280SC FLSES280S  75  IE3
 LSES280MC FLSES280M  90  IE3
 LSES315SN FLSES315S  110  IE3
 LSES315MP FLSES315M  132  IE3
 LSES315MP FLSES315LA  160  IE3
 LSES135MP FLSES315LB  200  IE3
 FLSES355LA  250  IE3
 FLSES355LB  315  IE3
 FLSES355LC  355  IE3
 FLSES355LD  400  IE3
0,75-15 kW Aluminium kan levereras med broms ("Bromsmotor IE3")

2-POLIGA IE4 GJUTJÄRN
Typ  Effekt (kW)  Energi-klass
 FLSES280M  75  IE4
 FLSES315S  90  IE4
 FLSES315M  110  IE4
 FLSES3115LA  132  IE4
 FLSES315LA  160  IE4
 FLSES315LB  200  IE4
 FLSES355LB  250  IE4
 FLSES355LB  315  IE4
 FLSES355LC  355  IE4


4-POLIGA
Aluminium
Gjutjärn
 Effekt
(kW)
 Energi-
klass
 LSES80LG  FLSES80LG  0,75  IE3
 LSES80LG  0,9  IE3
 LSES90SL  FLSES90SL  1,1  IE3
 LSES90LU  FLSES90LU  1,5  IE3
 LSES100L  1,8  IE3
 LSES100LR  FLSES100LR  2,2  IE3
 LSES100LG  FLSES100LG  3  IE3
 LSES112MU  FLSES112MU  4  IE3
 LSES132SM  FLSES132SM  5,5  IE3
 LSES132MU  FLSES132MR  7,5  IE3
 LSES160MR  FLSES160M  9  IE3
 LSES160M  FLSES160M  11  IE3
 LSES160LUR  FLSES160LUR  15  IE3
 LSES180M  FLSES180M  18,5  IE3
 LSES180LUR  FLSES180LUR  22  IE3
 LSES200LU  FLSES200LU  30  IE3
 LSES225SR  FLSES225S  37  IE3
 LSES225MG  FLSES225M  45  IE3
 LSES250ME  FLSES250MR  55  IE3
 LSES280SD  FLSES280S  75  IE3
 LSES280MD  FLSES280M  90  IE3
 LSES315SP  FLSES315S  110  IE3
 LSES315MP  FLSES315M  132  IE3
 LSES315MP  FLSES315LA  160  IE3
 LSES315MR  FLSES315LB  200  IE3
 FLSES350LA  250  IE3
 FLSES355LAL  280  IE3
 FLSES355LB  315  IE3
 FLSES355LC  355  IE3
 FLSES355LD  400  IE30,75-15 kW Aluminium kan levereras med broms ("Bromsmotor IE3")

4-POLIGA IE4 GJUTJÄRN
 Typ  Effekt (kW)  Energi-klass
 FLSES315S  75  IE4
 FLSES315S  90  IE4
 FLSES315M  110  IE4
 FLSES315LA  132  IE4
 FLSES315LB  160  IE4
 FLSES355LAL  200  IE4
 FLSES355LB  250  IE4
 FLSES355LC  315  IE4
 FLSES355LD  355  IE4

6-POLIGA
Aluminium  Gjutjärn
 Effekt
(kW)
 Energi-
klass
 LSES90SL  FLSES90SL  0,75  IE3
 LSES90LU  FLSES90LU  1,1  IE3
 LSES100LG  FLSES100LG  1,5  IE3
 LSES112MU  FLSES112MU  2,2  IE3
 LSES132SM  FLSES132SM  3  IE3
 LSES132M  FLSES132M  4  IE3
 LSES132MU  FLSES132MU  5,5  IE3
 LSES160MU  FLSES160MU  7,5  IE3
 LSES180L  FLSES180L  11  IE3
 LSES180LUR  FLSES180LUR  15  IE3
 LSES200L  FLSES200LU  18,5  IE3
 LSES200LU  FLSES200LU  22  IE3
 LSES225MG  FLSES225M  30  IE3
 LSES250MG  FLSES250MR  37  IE3
 LSES280SC  FLSES280S  45  IE3
 LSES280MD  FLSES280M  55  IE3
 LSES315SP  FLSES315S  75  IE3
 LSES315MP  FLSES315M  90  IE3
 LSES315MR  FLSES315LA  110  IE3
 LSES315MR  FLSES315LB  132  IE3
 FLSES355LA  160  IE3
 FLSES355LB  200  IE3
 FLSES355LC  250  IE3
 FLSES355LKA  315  IE3
 FLSES355LKB  355  IE3
0,75-7,5 kW Aluminium kan levereras med broms ("Bromsmotor IE3")

Download

Motorer IMfinity
Katalog (EN) finns här: Nidec IMfinity LSES FLSES 5147g_en.pdf

Broschyr finns här: Nidec IMfinity LSES FLSES broschyr 5240d_en.pdf

Flyer finns här: Nidec IMfinity LSES FLSES broschyr 5473b_en.pdf

Manual finns här: Nidec IMfinity LSES FLSES manual 4850e_en.pdf

Modulära bromsar FFB för motor IMfinity:
Katalog modulära bromsar finns här: Nidec IMfinity broms FFB 5329e_en.pdf

Broschyr modulära bromsar FFB finns här:Nidec IMfinity broms FFB broschyr 5281c_en.pdf

Manual Installation modulära bromsar FFB  finns här: Nidec IMfinity broms FFB manual installation 5286c_en.pdf

Manual underhåll modulära bromsar FFB finns här: Nidec IMfinity broms FFB manual underhåll 5287c_en.pdf