Print

Ledarskruv med integrerad stegmotor "Linjäraktuator"Ledarskruvar från Helix Linear med monterad/integrerad stegmotor, s k Linjäraktuator.

Stegmotorn är av typen 2-fas Hybrid med 1.8° stegvinkel. Som standard har de bipolär lindning för högre kraft men de kan även fås med unipolär lindning.
Drivning: 5 VDC

 Typ  Motor-storlek  Max axiell kraft på muttern (N)
 SMA-8  NEMA 8  45
 SMA-11  NEMA 11  89
 SMA-14  NEMA 14  222
 SMA-17  NEMA 17  334
 SMA-23  NEMA 23  890


Download

Katalog finns här: Helix Linear Ledarskruv Stegmotor.pdf

CAD

Helix Ledarskruvar med monterad stegmotor kan konfigureras här (inkl 3D-modeller):
http://www.helixlinear.com/Product/ProductGroup/Linear-Actuators