Print

Ställdon L02 L03


Kompakta linjära ställdon. Som tillbehör finns säkerhetsmutter, pulsgivare och 3 olika typer av gränslägesbrytare. Trapetsskruv är standard men ställdonen kan även levereras med kulskruv. Med DC-motor (12 eller 24 V). Skyddsklass IP65.

 Typ  Kraft* (kN)  Hastighet* (mm/s)  Slaglängd standard (mm)
 L02  0,28-2  5-100  -800
 L03  2,5  10-30  -800
*Max. Kraft ger (i princip) min. hastighet och vice versa.

Download

Katalog Linjära Ställdon finns här: MecVel Stalldon 2015_EN.pdf

CAD

På MecVels hemsida kan CAD-modeller laddas ner (krävs registering). http://www.mecvel.com/download-area/