Print

Skenstyrning med kulkedja, SHWExtra bred skenstyrning som är idealisk att använda som ensam skena. Har låg tyngdpunkt. Klarar högt vridmoment och har hög styvhet i alla riktningar.

Download

Fördelar och jämförelser (SV) skenstyrning med kulkedja finns här: THK Skenstyrning Kulkedja WebFlyer SKS Sweden 101 r0.pdf

Mått och bärighetstal THK SHW vagn CA finns här:THK SHW vagn CA SKS Sweden 20150510.pdf

Mått och bärighetstal THK SHW vagn CR och HR finns här:THK SHW vagn CR HR SKS Sweden 20150510.pdf

Komplett katalog skenstyrningar (EN) finns här: THK Skenstyrning 509-1E_01_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara SHW finns här:THK Skenstyrning SHW 509-1E_a136_www.pdf

Snabbväljare (EN) finns här: THK Skenstyrning Snabbvaljare 509-1E_a028_www.pdf

Monteringsanvisningar (EN) finns här: THK Skenstyrning Monteringsanvisning 509-1E_b089_www.pdf

Konstruktionsanvisning för monteringsytan (EN) finns här: THK Skenstyrning Anvisning monteringsyta 509-1E_a441_www.pdf

Vagntyper