Print

Skenstyrning standard HSR och HSVDen första skenstyrningen som fick ett stort kommersiellt genombrott och som därigenom blev global ”marknadsstandard”. Den utvecklades redan på 1970-talet och tar upp lika stora laster i alla riktningar. Kostnadseffektiv skenstyrning av hög kvalitet som kan användas i allehanda applikationer. Finns även i olika varianter, t ex i korrosionsbeständigt stål, extra korrosionsbeständigt stål, för applikationer med hög temperatur och för applikationer i vakuum. Längsta möjliga skenlängd är 7 m. Skenan finns även utan genomgående hål för montering ”underifrån”.

Se dokument under download nedan för att se vad vi lagerför.

HSV: 
För att minimera alla kring-kostnader har THK lanserat ett nytt ”logistiskt upplägg” där vi som distributör bara kan köpa in i relativt stora mängder och där det inte finns några möjligheter till anpassning, t ex ytbehandling eller förspänning. Vagnarna finns bara i version med samtliga tätningar, version SS (änd-, sido- och inner-tätning). Med detta upplägg har kostnaderna minimerats så att priset för en HSR-skenstyrning (HSV är identisk med HSR standard) från THK - inklusive THKs höga kvalitet – i praktiken är i nivå med andra Asiatiska ”lågpris-producenter”.

Se dokument under download nedan för att se vad vi lagerför.

HSR

Typ Bredd på skenan (mm) Dynamisk bärighet (kN)
HSR8 8 1,1
HSR10 10 2
HSR12 12 4,7
HSR15 15 10,9
HSR20 20 23,9
HSR25 23 35,2
HSR30 28 48,9
HSR35 34 65
HSR45 45 100
HSR55 53 148
HSR65 63 249
HSR85 85 367
HSR100 100 441
HSR120 114 540
HSR150 144 580

HSV

Typ Bredd på skenan (mm) Dynamisk bärighet (kN)
HSV15 15 8,3
HSV20 20 13,8
HSV25 23 19,9
HSV30 28 28
HSV35 34 37,3
HSV45 45 60

Download

Vad vi lagerför: SKS Sweden 107 r2.pdf

Mått och bärighetstal:

THK HSV vagn C/THK HSR Ct vagn LC finns här: THK HSV Vagn C THK HSR CT Vagn LC Dimensioner och Bärighetstal_20180115.pdf

THK HSV vagn R/THK HSR Ct vagn LR finns här: THK HSV Vagn R THK HSR CT Vagn LR Dimensioner och Bärighetstal_20180115.pdf

THK HSR vagn A/LA/AM/LAM finns här: THK HSR Vagn A LA Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

THK HSR vagn R/LR/RM/LRM finns här: THK HSR Vagn R LR Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

THK HSR vagn CA/HA/CAM/HAM finns här: THK HSR Vagn CA HA Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

THK HSR vagn CB/HB/CBM/HBM finns här: THK HSR Vagn CB HB Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

THK HSR vagn HA/HB/HR storlek 100-150 finns här: THK HSR Vagn HA HB HR Size 100_150 Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

THK HSR vagn YR finns här: THK HSR Vagn YR YRM Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

Komplett Katalog THK skenstyrningar (EN) finns här: THK Skenstyrning 509-1E_01_www.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara HSR finns här: THK Skenstyrning HSR 509-1E_a178_www.pdf

Snabbväljare (EN) finns här: THK Skenstyrning Snabbvaljare 509-1E_a028_www.pdf

Monteringsanvisningar (EN) finns här: THK Skenstyrning Monteringsanvisning 509-1E_b089_www.pdf

Konstruktionsanvisning för monteringsytan (EN) finns här: THK Skenstyrning Anvisning monteringsyta 509-1E_a441_www.pdf

Vagntyper

HSV vagn C och lång vagn LC. Med fläns och 4 genomgående gängade hål för universell montering.

                C                                    LC


Mått och bärighetstal finns här: THK HSV Vagn C LC Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
____________________________________________ 

HSV
Vagn R och lång vagn LR. Smal vagn med 4 gängade hål för montering ovanifrån.

                R                                     LR


Mått och bärighetstal finns här: THK HSV Vagn R LR Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
___________________________________________

HSR
Vagn A och lång vagn LA. Med fläns och 4 gängade hål för montering ovanifrån.
Är direkt utbytbar mot HSV vagn C (storlek 15-45) och lång vagn LC (storlek 20-35) som vi lagerför.

                A                                      LA


Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn A LA Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
_____________________________________________  

HSR
Vagn B och lång vagn LB. Med fläns och 4 hål för montering underifrån.
Är direkt utbytbar mot HSV vagn C (storlek 15-45) och lång vagn LC (storlek 20-35) som vi lagerför.

                B                                    LB


Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn B LB Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
____________________________________________

HSR
Vagn R och lång vagn LR. Smal vagn med 4 gängade hål för montering ovanifrån.
Är direkt utbytbar mot HSV vagn R (storlek 15-45) och lång vagn LR (storlek 20-35) som vi lagerför.

                R                                     LR


Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn R LR Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
____________________________________________   

HSR
Vagn CA och lång vagn HA. Med fläns och 6 gängade hål för montering ovanifrån.
Är direkt utbytbar mot HSV vagn C (storlek 20-35) och lång vagn LC (storlek 20-35) som vi lagerför, förutom de 2 gängade hålen i mitten.

                CA                                   HA


Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn CA HA Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
_____________________________________________

HSR
Vagn CB och lång vagn HB. Med fläns och 6 hål för montering underifrån.
Är direkt utbytbar mot HSV vagn C (storlek 20-35) och lång vagn LC (storlek 20-35) som vi lagerför, förutom de 2 (oanvändbara) hålen i mitten.

                CB                                    HB


Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn CB HB Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
_____________________________________________

HSR storlek 100-150. Vagn HA/HB/HR. Med fläns och 6 gängade hål för montering ovanifrån.Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn HA HB HR Size 100_150 Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf
_____________________________________________ 

HSR Vagn YR. Smal vagn med 4 gängor för montering från sidan.

Mått och bärighetstal finns här: THK HSR Vagn YR YRM Dimensioner och Bärighetstal_20160602.pdf

CAD

Hör av er om ni önskar CAD-fil på vagn(ar) monterade på önskad färdig skenlängd så fixar vi det.

Här finns möjlighet för nedladdning av STEP-fil på vagn monterad på kortaste standard-skena:

HSV15 vagn C: HSV15CSS_160L.stp
HSV15 vagn R: HSV15R1SS_160L.stp

HSV20 vagn C: HSV20CSS_160L.stp
HSV20 vagn LC: HSV20LCSSC_160L.stp
HSV20 vagn R: HSV20R1SS_160L.stp
HSV20 vagn LR: HSV20LR1SS_160L.stp

HSV25 vagn C: HSV25CSS_220L.stp
HSV25 vagn LC: HSV25LCSSC_220L.stp
HSV25 vagn R: HSV25R1SS_220L.stp
HSV25 vagn LR: HSV25LR1SS_220L.stp

HSV30 vagn C: HSV30CSS_280L.stp
HSV30 vagn LC: HSV30LCSSC_280L.stp
HSV30 vagn R: HSV30R1SS_280L.stp
HSV30 vagn LR: HSV30LR1SS_280L.stp

HSV35 vagn C: HSV35CSS_280L.stp
HSV35 vagn LC: HSV35LCSSC_280L.stp
HSV35 vagn R: HSV35R1SS_280L.stp
HSV35 vagn LR: HSV35LR1SS_280L.stp

HSV45 vagn C: HSV45CSS_570L.stp
HSV45 vagn R: HSV45R1SS_570L.stp


HSR15 vagn A: HSR15A1SS_160L.stp
HSR15 vagn B: HSR15B1SS_160L.stp
HSR15 vagn R: HSR15R1SS_160L.stp

HSR20 vagn A: HSR20A1SS_160L.stp
HSR20 vagn LA: HSR20LA1SS_160L.stp
HSR20 vagn B: HSR20B1SS_160L.stp
HSR20 vagn LB: HSR20LB1SS_160L.stp
HSR20 vagn R: HSR20R1SS_160L.stp
HSR20 vagn LR: HSR20LR1SS_160L.stp


HSR25 vagn A: HSR25A1SS_220L.stp
HSR25 vagn LA: HSR25LA1SS_220L.stp
HSR25 vagn B: HSR25B1SS_220L.stp
HSR25 vagn LB: HSR25LB1SS_220L.stp
HSR25 vagn R: HSR25R1SS_220L.stp
HSR25 vagn LR: HSR25LR1SS_220L.stp

HSR30 vagn A: HSR30A1SS_280L.stp
HSR30 vagn LA: HSR30LA1SS_280L.stp
HSR30 vagn B: HSR30B1SS_280L.stp
HSR30 vagn LB: HSR30LB1SS_280L.stp
HSR30 vagn R: HSR30R1SS_280L.stp
HSR30 vagn LR: HSR30LR1SS_280L.stp

HSR35 vagn A: HSR35A1SS_280L.stp
HSR35 vagn LA: HSR35LA1SS_280L.stp
HSR35 vagn B: HSR35B1SS_280L.stp
HSR35 vagn LB: HSR35LB1SS_280L.stp
HSR35 vagn R: HSR35R1SS_280L.stp
HSR35 vagn LR: HSR35LR1SS_280L.stp

HSR45 vagn A: HSR45A1SS_570L.stp
HSR45 vagn LA: HSR45LA1SS_570L.stp
HSR45 vagn B: HSR45B1SS_570L.stp
HSR45 vagn LB: HSR45LB1SS_570L.stp
HSR45 vagn R: HSR45R1SS_570L.stp
HSR45 vagn LR: HSR45LR1SS_570L.stp