Axelkoppling GAS & GAS/SG

GAS är en flexibel och underhållsfri axelkoppling som även kan dämpa vibrationer. Mellanringen (ibland kalllad kuggkrans eller kors) i polyuretan (PUR) finns i ett flertal olika hårdhetsklasser anpassade för olika applikationer. Kompenseringen för uppriktningsfel (vinkel, radiell eller axiell) är stor. Finns även en vridstyv glappfri version GAS/SG där kompenseringen för uppriktningsfel är mindre. GAS och GAS/SG finns med nav i stål alternativt aluminium. Varianten i aluminium kan levereras med ett valbart långt mellanstycke i aluminium t ex för applikationer med skruvdomkrafter där det finns ett längre avstånd mellan domkrafterna/växelmotor och domkraft.

Se dokument under download nedan för att se vad vi lagerför.


Vad vi lagerför: SKS Sweden 107 r2.pdf

Snabbväljare axelkopplingar finns här: ComInTec Axelkoppling snabbvaljare 11 2014.pdf

Katalog (EN) alla axelkopplingar finns här: ComInTec Axelkoppling 11 2014.pdf

Utdrag ur katalog (EN) med bara DSS/SG finns här: ComInTec Axelkoppling GAS GAS_SG 11 2014.pdf

Download

Läs mer »